Estudi de l'efecte de l'administració de tilosina i doxicilina en els principals paràmetres nutricionals i de composició de l'ou de gallina