The Regioselectivity of Bingel-Hirsch Cycloadditions on Isolated Pentagon Rule Endohedral Metallofullerenes

Text Complet
Postprint-RegioselectivityBingelHirsch.pdf closed access Regioselectivity-GermanEdition.pdf closed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
In this work, the Bingel-Hirsch addition of diethylbromomalonate to all non-equivalent bonds of Sc3N@D3h-C78 was studied using density functional theory calculations. The regioselectivities observed computationally allowed the proposal of a set of rules, the predictive aromaticity criteria (PAC), to identify the most reactive bonds of a given endohedral metallofullerene based on a simple evaluation of the cage structure. The predictions based on the PAC are fully confirmed by both the computational and experimental exploration of the Bingel-Hirsch reaction of Sc3N@D5h-C80, thus indicating that these rules are rather general and applicable to other isolated pentagon rule endohedral metallofullerenes ​
​Tots els drets reservats