Criteris de codificació i de compleció lingüístiques

Lamuela, Xavier
Share
Al llibre Estandardització i establiment de les llengiies (Lamuela 1994: p. 140 i passim) definia la codificació i la compleció lingüístiques en el context dels processos d'estandardització. Per la primera s'arriba a la unificació ortogrifica, gramatical i lexica d'una llengua objecte de promoció (p. 129); la segona compren els treballs de tria de les noves propostes lexiques i sinthctiques destinades a subvenir a les necessitats d'ampliació funcional de la llengua promoguda (p. 128). Tenint en compte els objectius de les activitats de promoció de les Ilengües subordinades i la complexitat de les situacions en que es desenrotllen aquestes activitats, ha de ser útil d'esbossar una llista dels criteris i dels falsos criteris que poden intervenir en les decisions relatives a la codificació i a la compleció lingüístiques ​
​Tots els drets reservats