Dos inventaris del mas Corredor de Camargues (Pals) amb la guerra del francès pel mig

Compartir
Dos inventaris del mas Corredor de Camargues (Pals) de principis del segle XIX, un d'una certa extensió i l ’altre molt més reduït, ofereixen un modest testimoni de les conseqüències de la Guerra del Francès a casa nostra. Efectivament, vegem com molts dels béns esmentats en el document anterior a la guerra (1802) han desaparegut en l ’altre (1810), dos anys després del començament de l ’esdeveniment. A banda del seu valor històric, com tots els inventaris, aquests documents presenten un interès lingüístic i social: un cop més, ens adonem que l'evolució de la llengua va lligada a l ’evolució de la vida ​
​Tots els drets reservats