El gènere en les llengües romàniques: quan el gènere expressa el nombre i el femení és neutre = Gender in Romance: When Gender Expresses Number and the Feminine is Neuter