Estudi teòric i jurisprudencial dels nous preceptes d’organització i grup criminal del Codi Penal de 2010

Share
L’objecte principal d’aquest treball de síntesi és analitzar detalladament una de les novetats més importants de la reforma operada per Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, la qual va introduir un nou Capítol, el VI, en el Títol XXII del Llibre II, tipificant autònomament com a delicte diverses formes de participació i integració en una organització o grup criminal, amb l’objectiu de corregir les mancances que oferia l’antiga regulació i aportar noves solucions a una de les principals preocupacions que la comunitat internacional i els estats membres de la Unió Europea tenen en ment, la criminalitat organitzada ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització