Anàlisi de les coqueres al formigó armat vist

Coromina i Vila, Albert
Share
La construcció actual està regulada per poder garantir uns nivells de qualitat del formigó en les diferents fases del procés, no obstant, en molts casos, els resultats finals no són els esperats. Aquests resultats, posen en dubte en algunes ocasions l’efecte de la regulació actual. Quant és necessària la fabricació d’elements de formigó armats per anar vistos a obra apareixen les patologies presents i conegudes actualment com a defectes d’acabat superficial. Aquests defectes, relacionats amb la qualitat del formigó i la seva posta a obra generen principalment les següents patologies: - Nius de grava - Tonificacions o variació de la tonalitat (estètiques) - Pèrdua de beurada (menys compacitats) - Defectes de vibrat - Coqueres L’origen de les coqueres és una causa que a dia d’avui encara genera controvèrsia entre els diferents agents implicats en el procés. És una patologia preocupant que es manifesta molt habitualment i que en moltes ocasions s’ha determinat com habitual i acceptada en l’acabat final de l’element en qüestió. L’objectiu general d’aquest treball és: Com evitar les coqueres en el formigó. El que es pretén és definir, aplicar i interpretar els factors que generen les coqueres superficials en el formigó armat vist en obres de construcció. En definitiva, establir uns criteris d’actuació, que es puguin aplicar en el sector, i que permetin afrontar l’execució del formigó vist amb les màximes garanties de qualitat de l’acabat final ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0