Localització d'armadures dins d'elements de formigó armat

Coll Cos, Judit
Compartir
La termografia infraroja és un mètode d’avaluació no destructiu dels materials, que es basa en la llum infraroja de l’espectre electromagnètic, és la mesura superficial de les temperatures d’un objecte o cos. Per poder fer visible aquesta llum a l’ull humà s’utilitzen càmeres termogràfiques que recullen l’energia tèrmica (llum infraroja), despresa per la superfície d’un cos que la transforma en una senyal elèctrica a través d’un sensor tèrmic. Aleshores aquesta senyal és tractada per la càmera i el resultat visible a la pantalla és un mapa tèrmic de la superfície del cos estudiat. Els principals objectius del treball són que mitjançant la termografia com a sistema de control de qualitat sense el contacte directe, poder localitzar en l’interior de les estructures de formigó, si existeix alguna deficiència de recobriments de l’armat i on està situat exactament i detectar possibles buits d’aire en l’interior. Es proposa buscar un mètode eficaç per a poder localitzar la situació i disposició de les armadures dins l’element i detectar possibles defectes com els buits d’aire i la seva profunditat. S’utilitzaran els sistemes actiu i passiu, que consisteix en provocar gradients tèrmics i els corresponents contrastos que ens ajuden a captar la radiació dels diferents materials. Cal dir que aquests sistemes no són destructius. Per poder realitzar aquest treball es fabricaran provetes de formigó amb diferents ubicacions de les armadures a l’interior. Així mateix, se’n fabricaran amb defectes expressament volguts com, per exemple, els buits d’aire ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0