Dinàmica dels asteroides troians

Lauwaert Luyten, Felix
Share
Recentment s’ha publicat un article científic titulat Jumping mechanisms of Trojan asteroids in the planar restricted three- and four-body problems, realitzat per Oshima K. i Yanao T. del Department of Applied Mechanics and Aerospace Engineering, de la Wasada University, Tokio. Aquest treball pren l’article anterior, que estudia els asteroides presents al sistema Sol- Júpiter, com a referència metodològica. L’objectiu al qual es pretén arribar és comprovar els mecanismes que permeten l’existència d’asteroides troians que salten d’un camp a un altre que s’estudien en l’esmentat article i estendre’n l’estudi a altres casos (Sol-Terra i Sol-Neptú). Tots els càlculs necessaris durant la elaboració d’aquest treball estan realitzats mitjançant el software MATLAB ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0