Simulació estocàstica d’un sistema predictiu

Casabona Samaey, Pablo
Full Text
Share
El treball final de grau a desenvolupar contindrà com a objectiu la modelització i simulació de processos de producció. Es pretén construir un model conceptual amb el software ARENA, aplicant un procés de verificació i validació per a comprovar una correspondència adequada entre el sistema real i el model. Una vegada construït el model del sistema de producció actual, es modelarà un sistema de producció alternatiu amb l’objectiu de millorar-ne el rendiment. S’efectuaran anàlisis estadístiques dels resultats obtinguts amb la finalitat de contrastar els dos sistemes de producció ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0