Implementació d'un sistema modern de traçabilitat en una empresa de caramels

Saguer Jofré, Pau
Share
L'augment de la conscienciació sobre la seguretat i qualitat alimentària, per part del consumidor, ha pressionat en els últims anys a les autoritats per incrementar l'exigència de les lleis que controlen aquest sector. La llei primordial va ser l'any 2002, quan es va establir que totes les empreses havien de tenir un sistema de traçabilitat Bàsicament, la traçabilitat ben portada garanteix que en qualsevol moment es pugui saber l'historial complet d'un producte, per quins processos ha passat, de quina material està fet, qui l'ha fet, etc. El hardware i software necessaris per dur a terme aquest tipus de sistemes de traça d'informació no són especialment barats, i encara menys anys enredera, per això les empreses esperen a canviar-los quan aquests quedin obsolets. En aquest projecte s'analitza una empresa de confiteria que es troba en una situació semblant. El hardware ja està més o menys actualitzat, però el software està quedant obsolet i es necessita un canvi per poder seguir estant dins la normativa i, a més, poder fabricar de forma eficient, ja que els programes de traçabilitat avui en dia ofereixen moltes funcionalitats que ajuden tant al departament de màrqueting com al director general. En el projecte es descriuen les dues línies de producció més importants de l'empresa: la de fabricació de caramel dur i la de xocolata. Les dues línies comparteixen el mateix tipus de sistema de traçabilitat, que usa majoritàriament registres de paper on s'apunten els lots i altres característiques del producte per poder-lo identificar. Es descriuen els mitjans disponibles dels quals disposa l'empresa i al final, es realitza un diagnosi amb els punts conflictius que s'han trobat en el sistema actual. El sistema de l'empresa està quedant obsolet a causa de tres punts importants:  La manca de comunicació entre operaris  La falta de verificació de les comandes  L'absència d'un programa de gestió de dades eficaç i ràpid Per aquests motius s'ha buscat, entre totes les opcions de software disponible, quines són les que més encaixen amb les necessitats de l'empresa per llavors comparar-les i triar la definitiva. Els programes de traçabilitat s'agrupen en tres tipus: els que es fan a mida, els estàndard i els mòduls de traçabilitat integrats dins un ERP (Enterprise Resource Planning), que significa Planificació de Recursos Empresarials. En general, el projecte intenta simular de manera més real possible la situació d'haver de decidir un software d'aquesta magnitud, pensant en tots els detalls que un promotor ha de considerar per arribar a l'opció encertada, no només en el marc de la traçabilitat sinó en la millora de tot el negoci ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0