Disseny i càlcul d’una estructura metàl·lica per una nau industrial

Cels Manel·la, Mònica
Share
El projecte es basa en el disseny i càlcul d’una estructura metàl·lica destinada a la construcció d’una nau industrial. Tindrà unes dimensions rectangulars de 30.4 x 42.7 m amb una altura de 7.5 m. Estarà constituïda per perfils IPE 600, IPE 160, HEB 200, HEB 320, corresponents a les jàsseres, corretges, pilars de façanes i pilars laterals, respectivament. Els tancaments estaran formats a la coberta per panells Sandwich on entre cada pòrtic s’hi ubica una franja de lluernaris, a les façanes pel conjunt de safata, aïllant tèrmic-acústic i xapa i a la part inferior de les façanes, plaques de formigó armat prefabricat per tal de protegir la nau de qualsevol tipus d’impacte. Així mateix, centrat a la façana principal hi haurà un portal industrial. Aquest projecte comença quan s’introdueix la geometria de la nau en el software SAP2000 i calculen les càrregues i les combinacions més desfavorables per a aquesta estructura, tot sabent inicialment la posició en què estarà ubicada la nau. Per trobar una zona que fos industrialitzable al terme de Ripoll s’ha fet ús del POUM del municipi. Un cop s’han obtingut totes les càrregues, tota la geometria completa introduïda en el programa i s’han buscat les bigues i els elements adequats per tal que suportessin les accions aplicades, s’han pogut obtenir totes les relacions de forces i de moments per tal de poder calcular les unions d’aquesta construcció ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització