Procés constructiu de la rehabilitació d’una nau industrial existent

Furtià Romero, Norbert
Share
El promotor del projecte té el propòsit de canviar d’ubicació les instal·lacions de la seva empresa (Mecanitzats Albert S.A), la qual es dedica a la fabricació i mecanització per encàrrec de peces metàl·liques. El destí de les quals és una nau industrial existent al municipi d’Anglès. Actualment, alguns dels elements constructius de la nau industrial en qüestió, es troben deteriorats i malmesos. És per aquesta raó, que el promotor ha encarregat el projecte de rehabilitació d’alguns d’aquests elements, de tal forma que elements objectes de rehabilitació, s’adaptin a l’ús de la seva nova activitat. Els elements objectes de rehabilitació són: els tancament de façana, l’estructura metàl·lica, el tancament de coberta i el paviment interior de la nau industrial. A petició del promotor aquest projecte integrarà també l’enderroc de dos edificis annexos a la nau industrial per augmentar la superfície lliure exterior dins la parcel·la, amb la finalitat de tenir major disponibilitat de superfície per habilitar una zona de pàrquing exterior. Així mateix, inclourà l’enderroc d’una paret mitgera interior de la nau, amb la finalitat d’obtenir una major superfície de les diferents zones que conformen la nau. A més, a petició també del promotor del projecte inclourà un apartat amb el disseny del layout interior de la nau, adaptant-se a les seves especificacions tècniques ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització