Planta generació fotovoltaica 500 kW

Localització