Disseny d’una subestació eléctrica AT/MT de 132/25 kV