Finding extremal sets on the GPU

Text Complet
Finding-extremal-sets.pdf closed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
The extremal sets of a family F of sets consist of all sets of F that are maximal or minimal with respect to the partial order induced by the subset relation in F. In this paper we present efficient parallel GPU-based algorithms, designed under CUDA architecture, for finding the extremal sets of a family F of sets. The complexity analysis of the presented algorithms together with experimental results showing the efficiency and scalability of the approach is provided ​
​Tots els drets reservats