Avaluació de la formació en l'ús del desfibril·lador extern automàtic en un programa de desfibril·lació pública