L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica: exempció per discapacitat i problemes de gestió

Localització