L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica: exempció per discapacitat i problemes de gestió

Díaz Gahete, Jesús
Share
L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica respon al principi de suficiència de les Hisendes Locals que s’ha d’assolir principalment a través dels tributs propis i les participacions en tributs de l'Estat i les Comunitats Autònomes. Com a conseqüència de l’aplicació del règim jurídic d’aquest impost s'han provocat situacions conflictives interadministratives. En aquest context, el nostre estudi es centra en una anàlisi sobre dos punts conflictius del mateix ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització