L’Ús infractor del dret de marca: en concret la parodia

Share
Un dels objectius principals d’aquest treball és saber si la parodia és admesa i què significa parodia dins del dret, concretament del dret d’autor. Però el focus ha estat la parodia dins del dret de marca. El primer a plantejar-me ha estat si la parodia està prevista dins la nostra legislació. L’article 39 del Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (en endavant LPI) la recull però no dóna massa informació ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització