El poder polític i els mitjans de comunicació: la relació entre els dos poders