Disseny d’un programa que assisteix en la seqüenciació de peces de taller basats en mètodes heurístics