L'Alfabetització per a la salut de pares i mares amb fills prematurs ingressats: projecte de recerca

Pimàs Serra, Neus
Share
El nombre de naixements de nadons prematurs augmenta cada any i es preveu que les xifres vagin incrementant al llarg dels pròxims anys. Davant d’aquest problema de salut és necessari promoure la investigació per tal d’avançar en aquest àmbit, millorant l’atenció i seguiment de tots aquests nens i nenes i les seves famílies. Un nadó es considera prematur quan neix amb una edat gestacional menor de 37 setmanes completes, presentant una immaduresa tant anatòmica com fisiològica. La seva complexitat clínica requereix d’una atenció multidisciplinar òptima, on infermeria hi té un paper primordial. És la responsable de proporcionar unes cures de qualitat ajustades a les característiques del nadó, de potenciar la unió i vincle de la família, d’ajudar a l’aprenentatge i afavorir la participació dels pares i mares. Per aconseguir un assoliment de conceptes adequat són necessàries la comunicació i la informació lliurades per part dels professionals sanitaris, tot i així, cada persona presenta uns coneixements, una motivació i unes competències diferents, és a dir, cada persona presenta una alfabetització per la salut diferent. El coneixement del nivell d’alfabetització per la salut de tots aquells pares i mares que tenen un nadó prematur ingressat, facilitaria l’intercanvi d’informació i el conseqüent aprenentatge, assegurant la consolidació de conceptes, la continuïtat de les cures fora de l’àmbit hospitalari i la capacitació dels progenitors per prendre decisions pel que fa a la salut dels seus fills i filles. Objectius: Conèixer el grau d’alfabetització per a la salut dels pares i mares de nens i nenes prematurs ingressats a la UCIN de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona i identificar el seu nivell de satisfacció envers l’atenció rebuda per part dels professionals sanitaris del centre hospitalari. Material i mètodes: Estudi descriptiu transversal quantitatiu i qualitatiu on la mostra d’estudi seran tots els pares i mares de nens i nenes ingressats/ingressades a la UCIN de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta Les dades quantitatives s’obtindran a partir del qüestionari HLS-EU-Q i les qualitatives a partir de grups focals duts a terme a l’hospital. L’anàlisi de les dades es portarà a terme mitjançant el programa SPSS per les dades quantitatives i el programa Nvivo pel tractament de les qualitatives ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització