La comunitat jueva de la ciutat de Girona (s.IX-XV): una aproximació historiogràfica

Localització