Les comunitats rurals del pirineu català (s.XII-XVIII): un estat de la qüestió

Localització