Les arts germanes i la teoria artística del segle XVIII: una aproximació a l'obra de Gotthold Ephraim Lessing