La imatge percebuda de la ciutat de Figueres

Rodríguez Sánchez, Elena
Share
L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar la imatge percebuda d’una destinació agafant com a cas d’estudi la ciutat de Figueres. D’aquesta manera estudiar quina és la imatge i com és captada pels seus visitants. Els objectius secundaris plantejats en aquest projecte es basen en l’estudi del perfil de la demanda, les seves motivacions, l’organització del viatge, la imatge turística percebuda i les valoracions i satisfaccions. D’aquesta manera, veure com aquests elements influeixen amb la imatge que percep el turista ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització