Estudi de la influència del cinema en la comunicació publicitària