Literatura dramàtica i cinema: Morir (un moment abans de morir) de Sergi Belbel i Morir (o no) de Ventura Pons