Gestió del consum elèctric a l’EPS

Pérez Romero, Alexandre
Share
L’ús eficient de l’energia ha esdevingut una necessitat per a qualsevol empresa i institució, ja sigui per raons econòmiques o mediambientals. Per aquest motiu, amb l’objectiu de millorar el consum energètic de l’Escola Politècnica Superior, es vol dur a terme la instal•lació de comptadors intel•ligents per obtenir lectures de consums en temps real. Així doncs, per tal de fer un estudi del consum energètic lligat a l’ocupació dels espais, es pretén obtenir dades d’aquest consum lligat a l’ocupació de les diferents àrees que configuren els edificis del campus com aules, laboratoris i despatxos. L’estudi que s’ha realitzat per dissenyar la infraestructura de monitorització, serà mitjançant la selecció dels punts de mesura més rellevants intentant separar les zones més interessants, per tal d’aconseguir unes lectures de consum amb la màxima fragmentació possible. A efectes pràctics i per tal de conèixer la qualitat de les dades, s’han instal•lat diferents comptadors en el laboratori de màquines elèctriques, amb l’objectiu d’obtenir una primera anàlisi de la qualitat de les dades que ofereixen. D’aquesta manera s’obtindran patrons de comportament referents al consum i de la mateixa manera es podran proposar millores en l’ús de l’energia. Per últim, cal posar de manifest la necessitat de generar un software de control de les dades generades per aquests comptadors intel•ligents, mitjançant el qual ens permetrà tractar aquestes dades i optimitzar el consum energètic de l’escola ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització