Projecte d’una instal•lació domòtica i elèctrica d’un habitatge amb restaurant

Gasca Pla, Pol
Share
Disseny de la instal•lació domòtica i elèctrica d’un habitatge unifamiliar amb restaurant a la planta baixa. Pel que fa a la instal•lació domòtica, en tot moment s’han intentat incorporar els nombrosos avantatges que poden oferir aquests sistemes dins els seus quatre eixos d’actuació principals: la seguretat (davant les intrusions i alarmes tècniques), el confort (climatització, il•luminació, so, etc.), les comunicacions (control remot de la llar i tenir en tot moment la màxima informació sobre el que està passant a l’habitatge) i l’estalvi econòmic (la regulació i control de la il•luminació i la climatització poden generar grans estalvis econòmics). D’altra banda, es dissenyarà una nova instal•lació elèctrica per a l’habitatge i el restaurant per resoldre els actuals problemes de sobrecàrrega i així poder donar resposta a totes les necessitats energètiques requerides en el dia a dia de l’habitatge i de la nova instal•lació domòtica. A l’hora de prendre les decisions que afecten aquest projecte s’han tingut en compte, dins la mesura del possible, factors mediambientals, la màxima comoditat per l’usuari i els costos de les tecnologies ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització