El nivell de burnout dels professionals d'infermeria dels Hospitals Promotors de la Salut

Marín Moreno, Francesc
Share
La síndrome de burnout o de desgast professional és una resposta inadequada a l’estrès laboral definida per Maslach i Jackson el 1981, caracteritzada per un alt nivell d’esgotament emocional, despersonalització i una baixa realització personal, que afecta sobretot a aquells que han de treballar en contacte amb altre gent de manera mantinguda. Els professionals d'infermeria han estat identificats com un dels principals grups de risc per al desenvolupament de la síndrome. Aquesta pot afectar tant a la salut física com mental, portant a una disminució de l'eficàcia i l'eficiència, a l'absentisme i a una menor qualitat assistencial, posant en perill valors primordials de la professió infermera com la vocació de servei i la relació amb el pacient. Un entorn de treball favorable és d’interès tant per a empleats com per a ocupadors, no només pel que fa la qualitat de vida dels afectats, sinó també pel que fa a les pèrdues econòmiques que es produeixen com a conseqüència. Les institucions que promouen la salut dels treballadors augmenten la productivitat i la qualitat del servei prestat a llarg termini, presenten major retenció d’empleats, eviten baixes innecessàries i minimitzen els costos que se’n derivarien. En aquest context, la Xarxa Internacional d’Hospitals Promotors de la Salut neix promoguda per la regió europea de l’OMS amb un dels seus objectius essent millorar la salut de pacients i personal Objectius. Comparar el nivell de burnout entre el personal infermer dels centres pertanyents a la Xarxa d’Hospitals i Serveis Promotors de la Salut i el dels centres no pertanyents a aquesta; determinar la prevalença de la síndrome entre el personal infermer hospitalari de la Regió Sanitària de Girona; identificar-ne la relació amb diversos factors sociodemogràfics i laborals i definir un perfil epidemiològic de risc Metodologia. La població d’estudi serà el personal d’infermeria dels centres escollits de la Regió Sanitària de Girona, als quals s’administrarà el Maslach Burnout Inventory, que valora l’esgotament emocional, la despersonalització i la realització personal. També es recolliran dades sociodemogràfiques i laborals mitjançant una enquesta d’elaboració pròpia. Existirà burnout davant un alt grau d’esgotament emocional i despersonalització. Per intentar establir la relació entre la síndrome i la resta de variables es realitzarà un test de chi-quadrat ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització