Notes bàsiques sobre els conceptes de nació i sobirania