Experimentació i comparació de peces fabricades mitjançant les variants SPIF i TPIF