Una Immersió en la gramàtica profunda de la salut

Pardini Gispert, Pol
Share
El treball és una aproximació crítica a la bioètica pel que fa a la selecció genètica d'embrions en favor de la seva salut, estudiat des de l'anàlisi semàntica del llenguatge.The work is a critical approach to bioethical issues related to the genetic selection of embryos in favor of health, from the point of view of semantic analysis of language ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0