Estudi i implementació d’un mètode de reconstrucció 3D basat en SfM i registre de vistes 3D parcials