Instal•lació i configuració d’un servei de cloud en una aula informàtica

Pérez Carmona, Santi
Share
El laboratori de xarxes de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona és una aula, concretament la III-04i, que disposa de 18 màquines amb una gran capacitat computacional. La major part del temps resta inactiva, així que es podria aprofitar per desenvolupar tasques que puguin aprofitar aquests recursos, per la realització de càlculs i experiments que presentin un alt cost tan a nivell temporal com de recursos necessaris, o en altres paraules més concretes, HPC (High Performance Computing). L’objectiu d’aquest treball era trobar la manera (i implementar-la) perquè aquesta aula pogués desenvolupar aquestes dues funcions: • Aula docent normal, amb noves funcionalitats que en permetessin la seva administració d’una manera centralitzada i automatitzada. • Cloud o Servei de càlcul, que permetés utilitzar els recursos de l’aula durant les nits i els caps de setmana per realitzar experiments i càlculs. El Cloud Computing es defineix com un conjunt de serveis accessibles a través de la xarxa (ja sigui Internet o una xarxa privada) que un conjunt de proveïdors ofereixen, ja que disposen d’una sèrie de recursos informàtics compartits (xarxes, servidors, emmagatzemament, aplicacions i serveis) per poder fer-ho. A més, aquests recursos s’han d’oferir als seus consumidors de manera transparent, sense complicacions i sense la intervenció directa del proveïdor. Així, si fem l’analogia de la definició del que és un cloud, els recursos disponibles són els que hi ha a l’aula i el que faltava fer era dissenyar un sistema per poder aprofitar-los durant els períodes de temps d’inactivitat, fent-lo compatible amb les hores de docència. El següent pas es tractava d’explorar les diferents opcions que hi ha per muntar i administrar un cloud. Vaig decidir estudiar-ne 3 de codi lliure que, en concret són: OpenStack, OpenNebula i Eucalyptus. S’anomenen plataformes d’administració de clouds (cloud management platform, CMP) i són sistemes de software que configurats convenientment, permeten gestionar els recursos hardware sobre els que estiguin instal•lats, per oferir-los de manera transparent als seus usuaris ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització