L'Emfiteusi en les transformacions agràries i socials dels segles XVIII i XIX

Localització