Càlcul i dimensionat d’una instal•lació d’energia solar tèrmica amb suport d’una caldera de biomassa per un geriàtric

Guirado Valls, Pol
Share
El Mirador de l’Estany és un geriàtric de Banyoles que està molt interessat en reduir el consum energètic i en introduir les energies renovables al seu edifici. Disposen d’una caldera de gasoil molt antiga que s’hauria de canviar, i és una bona oportunitat per fer-ho per una d’energia renovable. La proposta d’aquest projecte és substituir-la per una caldera de biomassa, que funcioni amb pellets. A més, també s’incorporarà al circuit hidràulic una instal•lació solar tèrmica, que tindrà l’objectiu de proporcionar el 100% d’aigua calenta sanitària en els mesos en els que la calefacció no sigui necessària. Per dimensionar correctament la caldera es farà també un estudi de l’envolvent tèrmica de l’edifici, per poder obtenir així la demanda d’energia destinada a calefacció que haurà de subministrar la nova caldera. La demanda d’ACS, que subministrarà la instal•lació solar tèrmica amb el recolzament de la nova caldera, s’obtindrà a partir de les normatives vigents. A més, es farà un estudi comparatiu entre l’antiga situació i la nova, incloent-t’hi el temps d’amortització ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització