Reconeixement i seguiment d’objectes en vídeo a partir del seu moviment