Anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica d’una explotació hortícola ecològica

Localització