Estudi de la integració fotovoltaica en els edificis i l'aplicació per al disseny a una edificació existent