Wave Packet Dynamics at an Extended Seam of Conical Intersection: Mechanism of the Light-Induced Wolff Rearrangement

Text Complet
Wave-Packet-Dynamics.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Quantum dynamics calculations on a model surface based on CASPT(2)//CASSCF calculations are carried out to probe the traversal of a wave packet through an extended seam of conical intersection during the light-induced Wolff rearrangement of diazonaphtoquinone. The reaction is applied in the fabrication of integrated circuits. It consists of nitrogen elimination and ring rearrangement to yield a ketene. After excitation, the wave packet relaxes and reaches the extended seam. A fraction of the wave packet decays to the ground state at a region of the seam connected to a carbene intermediate, while the remaining part decays at a region leading to the ketene. The passage of the wave packet through the extended seam explains the competition between concerted ketene formation and a stepwise mechanism involving a carbene. The two primary photoproducts are formed in the first 100 fs of the simulation, in agreement with recent ultrafast spectroscopy measurements ​
​Tots els drets reservats