A density functional study of the spin state energetics of polypyrazolylborato complexes of first-row transition metals

Text Complet
density-functional-study.pdf closed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Density Functional Theory (DFT) was used to analyse and explain spin state energetics of first-row transition metals (MnII, FeII, CoII; CrIII, MnIII, FeIII, Co III; MnIV) in polypyrazolylborato complexes. We explored the effects of substitutions at the 3 and 5 positions of the pyrazolyl rings, as well as the influence of Jahn-Teller (JT) distortions on spin-state switching. Although the stabilizations due to JT distortion are sometimes substantial, this does not lead to switching of the spin ground-state. On the other hand, electron withdrawing or donating substituents do lead to significant changes in the spin-crossover (SCO) properties of the investigated complexes ​
​Tots els drets reservats