Caracterització del compotament viscoelàstic de dos polímers termoplàstics, PP i PS