Projecte d’instal·lacions sostenibles d’una masia rural aïllada

Localització