Benchmark calculations of metal carbonyl cations: Relativistic vs. electron correlation effects

Text Complet
Benchmark-calculations .pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
In this paper we present benchmark results for isoelectronic metal carbonyl complexes of the groups 11 and 12 of the periodic table. The focus is on the geometry, vibrational frequencies, bond dissociation energy and chemical bonding. The description of these complexes requires a good balance between electron correlation and relativistic effects. Our results demonstrate that the combination of the effective core potential and the MP2 method gives quantitative results for the first- and the second-row transition metal complexes and only qualitative agreement for the third-row complexes. In order to obtain quantitative results for the whole series the use of four-component or X2C methods is mandatory. The fourth-row transition metal carbonyl complexes from groups 11 and 12 have been studied for the first time. The metal-carbon bond strength pattern along the group is shown to be highly dependent on the correct description of the relativistic effects. Finally, the relativistic effects on the bonding are studied by means of electron density difference maps, the analysis of the bond critical points of the electron density and the mechanism for σ-donation and π-backdonation. Our analysis indicates that the fourth-row complexes exhibit a strong covalent character induced by relativistic effects ​
​Tots els drets reservats