Aromatic properties of 8-hydroxyquinoline and its metal complexes

Text Complet
Aromatic-properties-of 8.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Chelatoaromaticity (aromaticity of chelate complexes) has been recently recognized as an important property influencing the stability of chelate compounds. In this paper, aromaticity of various forms of 8-hydroxyquinoline (anion, neutral molecule, zwitterion and cation) as well as its chelate complexes with magnesium and aluminium ions are investigated. Aromatic properties of these compounds are analyzed using several aromaticity indices based on energetic, geometric, magnetic and electronic physical manifestations of this phenomenon. Results of performed calculations have shown different aromatic properties for the two rings (pyridine and benzene) occurring in the studied ligand. Aromaticity of these rings in metal complexes of 8-hydroxyquinoline is significantly higher than that in corresponding ligand anion. This means that during complexation the aromaticity of the ligand increases and the chelatoaromatic effect stabilizes the studied metal complexes. In contrast, metallocyclic rings of studied metal complexes have non-aromatic properties, and, consequently, the metallocyclic ring is not stabilized by chelatoaromaticity. We conclude that, in the complex, every 8-hydroxyquinoline unit and the metal ion are separated p-electronic systems ​
​Tots els drets reservats