Caracterització dels materials de l’ Església de Sant Feliu de Girona

Localització