Caracterització d’una impressora flexogràfica

Quintana Vilà, Joaquim
Share
En un món cada dia més globalitzat i en un sector que està en continu creixement, és necessari augmentar la productivitat tot tenint una bona qualitat en el producte fabricat. L’envàs flexible no és una excepció i el seu nivell de consum final està creixent. Tal i com es pot veure en el següent gràfic, en els darrers 6 anys el consum de l’envàs flexible ha augmentat de forma continuada. En aquest sector cada vegada hi ha més competència. Per a una empresa, augmentar la productivitat i reduir els costos de fabricació és una tasca obligatòria per a aconseguir sobreviure en el mercat. Per aquest motiu, cal augmentar la qualitat del producte que s’ofereix, cal augmentar la capacitat de producció i cal reduir la merma i els seus costos de producció. Aquest últim objectiu s’ha convertit en una tasca necessària per a qualsevol empresa que vulgui sobreviure o ser cada cop més competitiva dins el sector. L’objectiu del projecte és aconseguir acotar i controlar les variables que apareixen en el procés d’impressió per tal que es pugui predir el resultat. En cas de poder assolir l’objectiu, es podrà reduir el temps de preparació del treball a màquina, augmentar l’índex de productivitat i la producció anual. Per tal d’assolir els objectius, s’ha plantejat l’estudi d’alguns dels elements que afecten el procés d’impressió i tot seguit, s’ha valorat quin efecte té cadascun sobre el resultat final. Així doncs, és necessari estudiar els elements que intervenen en el procés i que actualment comporten incertesa en el procés d’impressió perquè la seva afectació sigui mínima o controlable. Per últim, es crearà un procés per aconseguir l’objectiu. A més a més del control del procés, s’aconseguirà reduir la merma que es genera en el període de preparació fins a l’obtenció del treball amb la qualitat desitjada, reduir el temps de producció necessari i augmentar la productivitat. Cal tenir també present la reducció del temps d’entrega. Finalment, es pot concloure que l’objectiu serà analitzar les diferents variables del procés d’impressió, la creació d’un procés per modelitzar la impressió i poder escollir un conjunt d’elements, i poder reproduir el model sense ser necessari realitzar moltes proves ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0